miércoles, 2 de abril de 2014

Cartogramas das zonas queimadas en Galicia por Distritos ForestaisO alumnado do PDC1 do Manuel Suárez Marquier elabora os Cartogramas cos datos sobre os incendios que tivemos en Galicia nestes últimos anos.
Fontes para realizar este traballo: